Contactpersonen Contactpersonen


Moderamen
N. v/d Molen-Kikkert (voorzitter)

G.Bijma-v/d Heide (Scriba)

J. la Roi (CvK)


Pastoraat
Ds. R. Renooij  (0512-549394)


Jeugdwerk
D. Oostra


College van Kerkrentmeesters
A.J. Wouda


College van Diaken
D. v/d Heide-v/d Weg

IBAN: NL91 RABO 0321500261

Kosters en/of beamisten


Redaktie Kontakt
S. de Vries-Kamminga
Website​ beheer
W. Dijkstra

 
Kerkelijk bureau
Fam. H. Dijkstra


Ledenadministratie
K. v/d Schuit

 

terug