Aanmelden kerkdiensten/Zingen in de kerk Aanmelden kerkdiensten/Zingen in de kerk
Aanmelden voor de kerkdiensten is verplicht en kan in de week voorafgaand aan de betreffende zondag tot zaterdag 18.00 uur per e-mail: jaikwil.kerkgs@gmail.com. Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat u dan van harte welkom bent.
Als u geen e-mail hebt, kunt u zich telefonisch aanmelden bij Folkert en Nies van der Molen 0512-352351 op de donderdag- of vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Alleen de zijingangen van de kerk zijn open. Dit geldt zowel voor de kerkgangers als degenen die aan de dienst meewerken.
Vanaf 12 juli is ingetogen gemeentezang weer toegestaan (voor meer informatie verwijzen we u naar nieuwsbrief 5 die vanaf 10 juli wordt verspreid. 
Alle diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10497.
 
Welkom bij de Gereformeerde Kerk van Gerkesklooster-Stroobos Welkom bij de Gereformeerde Kerk van Gerkesklooster-Stroobos
 
Het adres van God staat niet op deze site, maar Hij laat zich wel vinden.
Om Hem op het spoor te komen, worden er heel veel activiteiten binnen onze gemeente ontplooid. Al deze activiteiten en de mensen die daarbij betrokken zijn, treft u aan op deze site.
U zult veel informatie aantreffen zoals het gedeelte waarin de verschillende commissies aangeven waar ze voor staan, wat ze belangrijk vinden en hoe ze als gelovigen met elkaar kerk willen zijn!
Maar ook vindt u hier de tijden en data van belangrijke samenkomsten binnen onze gemeente.