Vanaf 6 juni weer kindernevendienst en meer kerkgangers

Vanaf 6 juni weer kindernevendienst en meer kerkgangers
Door de versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 5 juni kunnen we in onze kerk weer met meer mensen samenkomen; maximaal 60 kerkgangers, inclusief kinderen. Ook wordt er weer kindernevendienst gegeven.
En niet onbelangrijk: Na de dienst kunnen we met elkaar buiten koffiedrinken.
Het aanmelden is nog wel noodzakelijk: jaikwil.kerkgs@gmail.com. Ook alle andere bekende coronamaatregelen zoals deze onder andere in Kontakt van mei/juni staan beschreven, zijn nog steeds van toepassing.

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/
 
Vanaf 23 mei 2021 weer kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers/Aanmelden verplicht Vanaf 23 mei 2021 weer kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers/Aanmelden verplicht
Vanaf Pinksterzondag, 23 mei, worden eindelijk weer kerkdiensten gehouden. Vooralsnog zijn er elke zondag 30 kerkgangers welkom en wordt de samenzang weer verzorgd door voorzangers. Verder zijn dezelfde coronamaatregelen van toepassing als in 2020.

Aanmelden voor de kerkdiensten is verplicht en kan in de week voorafgaand aan de betreffende zondag tot zaterdag 18.00 uur per e-mail: jaikwil.kerkgs@gmail.com. Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat u dan van harte welkom bent.
Als u geen e-mail hebt, kunt u zich telefonisch aanmelden bij Folkert en Nies van der Molen 0512-352351 op de donderdag- of vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Voorafgaand aan de dienst zijn alleen de zijingangen van de kerk open. Dit geldt zowel voor de kerkgangers als degenen die aan de dienst meewerken. Verder is de hoofdingang dicht in verband met de renovatie van de kerktoren.
Alle diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10497.
 
Welkom bij de Gereformeerde Kerk van Gerkesklooster-Stroobos Welkom bij de Gereformeerde Kerk van Gerkesklooster-Stroobos
 
Het adres van God staat niet op deze site, maar Hij laat zich wel vinden.
Om Hem op het spoor te komen, worden er heel veel activiteiten binnen onze gemeente ontplooid. Al deze activiteiten en de mensen die daarbij betrokken zijn, treft u aan op deze site.
U zult veel informatie aantreffen zoals het gedeelte waarin de verschillende commissies aangeven waar ze voor staan, wat ze belangrijk vinden en hoe ze als gelovigen met elkaar kerk willen zijn!
Maar ook vindt u hier de tijden en data van belangrijke samenkomsten binnen onze gemeente.