Alpha Cursus

Alpha Cursus
30 januari 2018 start er in Gerkesklooster-Stroobos een ALPHA cursus.
De Alpha-cursus is bedoeld voor mensen die zich op vrijblijvende wijze willen verdiepen in het christelijk geloof of eens willen weten waar ze nu staan in hun geloof.
Tijdens tien avonden wordt er telkens een inleiding gegeven over een van de belangrijkste vragen betreffende het christelijk geloof, waarna er gelegenheid is in kleine groepen hierover door te praten.
De Alpha-cursus begint altijd met een maaltijd.

Info en aanmelding:
0511‐402348/06‐53380847  (Amo Draaijer)
0512-355900 (Minke de Boer)
terug