Contactpersonen Contactpersonen

Moderamen
N. v/d Molen-Kikkert (voorzitter)

W.Dijkstra (Scriba)


Pastoraat
De heer K. Dijkshoorn (0512-461750)


Jeugdwerk
H. van Santen - v/d Zaag


College van Kerkrentmeesters
P. de Vries


College van Diaken
D. v/d Heide-v/d Weg

IBAN: NL91 RABO 0321500261

Kosters en/of beamisten


Redaktie Kontakt
S. de Vries-Kamminga
Website​ beheer
W. Dijkstra

 
Kerkelijk bureau
Fam. H. Dijkstra


Ledenadministratie
K. v/d Schuit

 
terug