Privacyverklaring Privacyverklaring
Het wettelijk voorgeschreven privacyreglement vindt u hier.
Er ligt ook een aantal exemplaren voor en achter in de hal van de kerk.
terug