Contactpersonen Contactpersonen

Moderamen
N. v/d Molen-Kikkert (voorzitter)
nmolkik@hotmail.com
W.Dijkstra (Scriba)
Scriba.Geref.Kerk.GS@gmail.com

Pastoraat
De heer K. Dijkshoorn (0512-461750)
koosdijkshoorn@hetnet.nl

Jeugdwerk
H. van Santen - v/d Zaag
hinkevdzaag@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
P. de Vries
p.de.vries39@kpnplanet.nl

College van Diaken
D. v/d Heide-v/d Weg
douwina.heide.weg@hotmail.com
IBAN: NL91 RABO 0321500261

Kosters en/of beamisten
geref.kerkgs@gmail.com

Redaktie Kontakt
S. de Vries-Kamminga
kontaktgs@kpnplanet.nl
Website​ beheer
W. Dijkstra
wdijkstra73@gmail.com
 
Kerkelijk bureau
Fam. H. Dijkstra
Kerkelijkbureau.GS@gmail.com

Ledenadministratie
E. van der Zaag
j.zaag9@upcmail.nl  
terug