Inspiratiebeurs Buitenpost Inspiratiebeurs Buitenpost

Maandag 11 jan. 2016 hebben Marietje Oostra, Minke de Boer en ondergetekende de inspiratiebeurs te Buitenpost, georganiseerd onder de paraplu van de Classis Buitenpost, bezocht. Deze Inspiratiebeurs werd nu voor de derde of vierde keer georganiseerd en kan zich verheugen op steeds grotere belangstelling.  Was men in de eerste editie gestart met 30 deelnemers, dit keer waren het er ruim 75 deelnemers. Onderwerpen van de verschillende workshops waren:

 • Kerk en Israël,

 • Hoe houd ik de 20-ers en 30-ers binnen onze kerk?

 • Kerk en liturgische vormen

 • Hoe organiseer ik het pastoraat in onze gemeente?

 • Kindernevendienst en 40 dagen tijd.

 • Bloemschikken

 • Etc..

De inspiratiebeurs startte met een viering die werd geleid door Ds. Jan Glas en Ds. Wim Stougie. Deze twee dominees zijn ook eigenlijk de opstarters en motoren van deze Inspiratiebeurs. Met ons drieën zijn we het eerst naar de workshop “Hoe houd ik de 20-ers en 30-ers binnen onze kerk” geweest. Dit was een praktische workshop waarbij twee vrijwilligers en een kerkelijk werker van de PKN kerk te Hardegarijp vertelden hoe zij te werk waren gegaan. Duidelijk werd dat “Kerk-zijn” daar niet beperkt bleef tot het uurtje op de zondag in de kerk en nog wat koffiedrinken, maar juist verweven werd met het dagelijkse leven. Zo hoort het geloof ook te zijn. Frappant was dat nieuw ingekomenen de kar soms beter op de rails kregen dan de eigen gemeenteleden. Van bekende communicatiemiddelen, zoals Whats app werd ook hier driftig gebruik gemaakt. Praktische voorbeelden waren:

 1. Ik ben ziek, wie kan mijn kind even mee naar school nemen?

 2. Ik kom later thuis en wie wil mijn kind even opvangen?

 3. Ik heb nog zegeltjes nodig van de Poeisz, wie heeft ze over?

 4. Etc..

Na de pauze hebben Marietje Oostra en Minke de Boer deelgenomen aan een workshop over vluchtelingen. Een zeer ingrijpend relaas van één van de aanwezigen, die als vluchteling een huiveringwekkend verhaal vertelde dat hijzelf beleefd had.  Ondergetekende heeft een workshop over de gemeente van Buitenpost bijgewoond. Daar werd praktisch uit de doeken gedaan hoe men, ook vanwege het steeds moeilijker vinden van ouderlingen en diakenen, het gehele pastoraat op de schop heeft gedaan. Men werkte daar meer met “taakouderlingen”. Met name het “Buddy” systeem voor ouderen vanaf 70 jaar sprak mij heel erg aan.
Al met al was het een zeer inspirerende avond. Het bleek dat deze avond niet alleen bedoeld was voor mensen die een bepaalde taak in de kerk uitvoerden, maar voor iedere belangstellende binnen een geloofsgemeenschap. Door met vele mensen zo bij elkaar te komen, elkaar te informeren, elkaar ideeën aan reiken, elkaar een hart onder de riem te steken, etc. geeft dat een nieuw pot met energie voor je werk dat je verricht binnen jouw kerk. 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering van woensdag 13 jl. is er afgesproken meer reclame voor de volgende inspiratiebeurs te maken, via bijvoorbeeld de website, de beamer, het blad Kontakt, mond-op-mondreclame, etc..
                                                                                              Met vr. gr. Jens la Roi

terug