Missie & Visie Jeugdwerk Missie & Visie Jeugdwerk

Mission Statement
Door aandacht, respect en enthousiasme mag je bij ons jezelf zijn en ervaar je Gods liefde!

Visie
Jong en oud zijn betrokken en geïnteresseerd in elkaar, we zijn samen gemeente.
De jongeren worden aangesproken in hun “eigen” taal en leefwereld, we geven hun ruimte om te zijn wie ze zijn. We luisteren naar elkaar.
We willen een relatie aangaan met onze jongeren en hun ouders.

Speerpunten Gerkesklooster 2013-2014
Er moet een predikant en jeugdwerker komen allebei voor 50% van de beschikbare tijd
Er komt 1 x per maand een laagdrempelige dienst georganiseerd door verschillende doelgroepen en passend in de jaarplanning
Voor de 12+ doelgroep komt er een 3 maanden cyclus, doe activiteit, bezinning en viering
Er is bewust gekozen om niet nog meer speerpunten op te stellen. Deze drie punten moeten eerst goed uitgewerkt worden en opgestart worden, daarna kan er gekeken worden welke speerpunten er nog meer opgepakt kunnen worden.

Andere speerpunten zijn
De volgorde van de speerpunten zijn gemaakt naar aanleiding van de punten die jullie aan hebben gegeven belangrijk te vinden.  

12-, de wijk assistent bezoekt de ouders van de pasgeboren kinderen en verteld hen dat er ook oppasdienst is waar ze gebruik van kunnen maken
kindernevendienst organiseert een laagdrempelige dienst
de zondag na de afscheidsdienst van groep 8 is er een welkomstdienst van de jeugdkerk
de jeugdkerk gaat net als kindernevendienst van start in de kerk en gaan samen met de kinderen van de kindernevendienst naar buiten
kinderen zouden eerder dan 4 jaar naar de kindernevendienst moeten kunnen
 
12+, Na drie maanden cyclus komt er in het tweede jaar een goed doel jaar. Bijvoorbeeld World Servants waar de gehele gemeente aan mee werkt.
de jongeren groepen organiseren ook een laagdrempelige dienst

Jonge ouders
de jonge ouders organiseren samen met de kinderen een dienst kan gedaan worden in het speerpunt van de laagdrempelige diensten
de jonge ouders organiseren samen met hun kinderen een maaltijd voor ouderen
er wordt een speciale gezinsactiviteit georganiseerd tijdens het startweekend
opstarten van geloofsopvoedingsavonden

Gemeente
Meer thema\doe avonden voor de gehele gemeente. Bijvoorbeeld sport activiteiten, wandelen en een goed doel
De andere genoemde speerpunten zijn al genoemd bij de speerpunten voor 2013\2014
 
terug