Zondag 26 jul 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. J. van Buuren
Ochtenddienst (vooraf aanmelden verplicht)
Tekst(en): Alice la Roi
Ouderling: Grietje Stenekes
Organist: Sjaak de Wind

Koster: Wytze van Santen
Beamist: Hendrik/Reidze Bijma

terug