Zondag 27 jun 2021  om 10.00
Voorganger: Dhr. K. Dijkshoorn
Ochtenddienst met maximaal 60 vooraf aangemelde kerkgangers
Tekst(en): Alice la Roi
Ouderling: Marietje Oosterhoff
Organist: Jelle de Jong

Koster: Geert Sikkema
Beamist: Hendrik/Reidze Bijma

terug