zo 25 aug 2019  om 09.30
Voorganger: Ds. H. Altelaar
Ochtenddienst
Tekst(en): Ruurd Meindertsma
Ouderling: groep 3 - Nies van der Molen
Organist: Willem Kamminga

JvD: Albert Groen
KND: Sanne en Hinke
Koster: Jens la Roi
Beamer: Hendrik/Reidze Bijma

terug