zo 22 okt 2017  om 11.00
Voorganger: Ds. A. Elverdink, Veenwouden
Ochtenddienst
Tekst(en): Alice la Roi
Ouderling: groep 2
Organist: Willem Kamminga

JvD: Aris Leijendekker
KND: Ulbe en Klaske
Koster: Anne Wouda
Beamer: Gerben deVries
Oppas: Dineke Oostra en Sanne van Santen

terug