Christelijk Zoutkamper Mannenkoor zingt in Gerkesklooster-Stroobos Christelijk Zoutkamper Mannenkoor zingt in Gerkesklooster-Stroobos
Het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor verleent zondag 9 oktober om 09.30 haar medewerking aan de dienst in de PKN-kerk te Gerkesklooster-Stroobos.
De dienst die uitgaat van de Protestantse gemeente van Gerkesklooster-Stroobos is voor ieder vrij toegankelijk.
Het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor is in haar 40 jarig bestaan onlosmakelijk verbonden met het noordwesten van Groningen en het noordoosten van Friesland. Het koor telt circa 50 leden, alles onder leiding van Edwin Velvis  en organist Sjaak de Wind. U bent van harte welkom.

terug